Kiềng phuộc x1r made inThai Land

Kiềng phuộc x1r made inThai Land

Sản phẩm đến từ thái lan
Giúp xe ổn định tay lái khi qua cua, đầm xe chắc tay lái, xe nhún đều 2 phuộc hơn,
Ổn định từ đi phố đến đi tour
Hạn chế tối đa sàn lắc tay lái khi qua cua, khi xe lên tốc độ cao
  • Liên hệ
  • 698
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Giúp xe ổn định tay lái khi qua cua, đầm xe chắc tay lái, xe nhún đều 2 phuộc hơn,
Ổn định từ đi phố đến đi tour
Hạn chế tối đa sàn lắc tay lái khi qua cua, khi xe lên tốc độ cao

Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline